Vitate, Vitawe na Visawe


VITATE, VITAWE NA VISAWE
Kitengo Msamiati
MASOMO
Prev N/A
Next Tarakimu
Baadhi ya maneno ya Kiswahili yanaweza kuwa na maana sawa, maana zaidi ya moja au matamshi yanayotatiza. Vikundi hivi vitatu ni:
 1. Vitate - maneno yanayotatiza kimatamshi. ⇒ Vitate hutatiza kimatamshi
 2. Vitawe - maneno yenye maana zaidi ya moja. ⇒ Vitawe hugawanywa kwa matawi au maana zaidi
 3. Visawe - maneno tofauti yenye maana sawa. ⇒ Visawe huwa na maanasawa ''

Vitate

Maneno yanayotatiza kimatamshi.

 1. ndoa na doa :
  1. ndoa ⇒ kuungana kwa watu wawili na kuishi pamoja kama mume na mke
  2. doa ⇒ alama ya uchafu, kasoro au dosari
 2. baba na papa :
  1. baba ⇒ mzazi wa kiume
  2. papa ⇒ mnyama wa baharini
 3. fua na vua :
  1. fua ⇒ osha nguo, tengeneza vyuma
  2. vua ⇒ shika samaki kutoka majini; toa nguo
 4. faa na vaa :
  1. faa ⇒ inayostahili, inayopaswa
  2. vaa ⇒ weka nguo juu ya mwili
 5. ngoma na goma :
  1. ngoma ⇒ ala ya muziki itoayo sauti inapopigwa
  2. goma ⇒ acha kufanya kazi
 6. shinda na shida :
  1. shinda ⇒ ongoza katika makabiliano, mashindano
  2. shida ⇒ taabu au matatizo
 7. shindano na sindano :
  1. shindano ⇒ makabiliano baina ya watu wawili au zaidi ili kutambua atakayeongoza
  2. sindano ⇒ kifaa kinachotumika kushonea vitu
 8. pinga na piga :
  1. pinga ⇒ kutokubaliana na jambo fulani
  2. piga ⇒ kugonga au kuchapa
 9. fahali na fahari :
  1. fahali ⇒ ng'ombe wa kiume. pia ndume
  2. fahari ⇒ kujivunia, furaha
 10. haba na hapa :
  1. haba ⇒ kisichokuwa kingi
  2. hapa ⇒ mahali karibu

Vitawe

Mano yenye maana zaidi ya moja
 1. paa :
  1. kwea (enda juu)
  2. mnyama wa porini anayefanana na mbuzi
  3. sehemu ya juu ya nyumba
 2. shinda :
  1. kaa au ishi mahali/wakati fulani
  2. ongoza katika shindano
  3. tupu
 3. kaa :
  1. sehemu yenye moto ya kuni
  2. mnyama wa majini
  3. keti chini
  4. kuwa mahali fulani kwa muda
 4. mbuzi :
  1. mnyama anayefugwa kama ng'ombe
  2. chombo cha kukunia nazi
 5. mlango :
  1. ukoo au watu wenye asili smoja
  2. sehemu ya kuingia kwenye nyumba
  3. kitu kinachotumika kifunga nyumba
 6. fua :
  1. unda vyombo/vifaa mbalimbali kwa kupiga chuma
  2. osha nguo
 7. vua :
  1. toa nguo kutoka mwilini
  2. toa samaki kwenye maji
 8. kiboko :
  1. mnyama mkubwa wa baharini
  2. silaha inayotumika kwa kuchapa au kupiga
 9. tembo :
  1. aina ya ndovu
  2. aina ya pombe

Visawe

Maneno tofauti yenye maana sawa.
 1. msichana au banati : ⇒ kijana wa jinsia ya kike
 2. mvulana au ghulamu : ⇒ kijana wa jinsia ya kiume
 3. huzuni au majonzi : ⇒ hali ya kilio na huruma
 4. mazishi au matanga : ⇒ shughuli za kumzika marehemu
 5. wakati au mwia : ⇒ wakati au muda
 6. mtu au mja : ⇒ mnyama atembeaye kwa miguu miwili mwenye uwezo wa kuongea na kufikiri kimantiki
 7. barua au waraka : ⇒ kartasi inayoandikwa na kutumwa ili kuwasilisha ujumbe fulani
 8. siri au faragha : ⇒ jambo lisilopaswa kujulikana na mtu mwengine
 9. macho au maninga : ⇒ sehemu za mwili zinazotumika kuangalia na kuona
 10. mwangaza au nuru : ⇒ miyale inayowezesha watu kuona vitu
 11. Mungu au Mola au Rabana au Jalali au Rabuka : ⇒ Majina ya Mwenyezi Mungu

17 Comments


Shukuru Misozi - May 10, 2013 @ 4:06pm

Naomba ufafanuzi, katika vitate 'fahali au ndume' limetumika kumaanisha ng'ombe dume lakini katika visawe 'fahali au ndume' imetumika kumaanisha anayesoma, anayefundishwa. Hapo sielewi maana hiyo iliyotolewa.

Master You - May 14, 2013 @ 3:14pm

Thanks for helping me i'm real appreciating for U Galfkosoft
Paneli la Kiswahili

Mwalimu Ouko - Jun 04, 2013 @ 8:48pm

jinsi ninavyofahamu neno fahali huenda ikamaanisha ng'ombe dume au shujaa.Asanteni mabingwa.

Mbuva - Jun 09, 2013 @ 5:35pm

fahali ni ng'ombe dume hii ya kama mwalimu na mwanafunzi inanitatiza tafadhali naomba ufafanuzi

ERIC OLESO - Jun 11, 2013 @ 6:47am

Asante sana

Donald Barasa - Jun 18, 2013 @ 7:58am

Naomba mnisaidie maana ya sauti ghuna na mifano

azuri - Aug 21, 2013 @ 4:19pm

Naomba nifahamishwe maana ya maneno yafutayo.Kikembe;Kidue;Kitungule;kibebe na Kichengo.Ahsanteni kwa kazi nzuri muifanyayo

Omondi lwero - Oct 07, 2013 @ 1:43pm

Naomba unianishie matatizo ya kimatamshi katika kamusi vitate

joyce - Oct 16, 2013 @ 11:27am

Naomba visawe vya nambari zifuatazo, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja

Mhuville, H. - Dec 24, 2013 @ 4:46am

mvulana ambaye bado hajabalehe anaitwaje?

K. DANIEL - Oct 22, 2014 @ 11:23am

nini kisawe cha neno asali

MM.SHIBLI - Dec 09, 2014 @ 1:52pm

JOYCE, mimi nakupa sufuri au nungi

MUNEZERO Aimé - Apr 22, 2015 @ 11:27am

shukrani kwenu kabisa. Nini kinyume ya
1. jogoo
2. shemeji

GIDEON MUTEMBEI NKOROI - Jul 24, 2015 @ 7:20pm

Asante kwa kazi kuntu

Miriti smog - Aug 16, 2015 @ 9:11am

Nawasalimu nyote. pressure lamp inaitwaje kwa kiswahili ?

ben - 1 week ago

asante sana

andrew mathias - 1 week ago

kazi murua kabisa

Login to CommentSauti Tamu
St. Paul's Students Choir is launching an app through which customers can order, pay and receive their music through their smart phones or choir website . You can get lyrics, mp3s and videos, for all our albums. Try the app Sauti Tamu mobile app.

A new approach to spread the gospel to all nations. The app also supports automated music sales for M-Pesa (Kenya and Tanzania).

Try it today! Perhaps this is what you/your choir has been looking for!