Uchanganuzi wa Sentensi


UCHANGANUZI WA SENTENSI
Kitengo Lugha
NAVIGATION
Next Virai na Vishazi
Prev Muundo wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.

Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:
 1. matawi
 2. jedwali
 3. mishale

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KT
  T
  Nimefika
 3. Mishale

  S → KT

  KT → T

  T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  N T
  Jiwe limeanguka
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N

  N → Jiwe

  KT → T

  T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  N V T KE
  T E E
  Mvua nyingi ilinyesha jana usiku
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + V

  N → Mvua

  V → nyingi

  KT → T + KE

  T → ilinyesha

  KE → E1 + E2

  E1 → jana

  E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  S1 U S2
  KN1 KT1 U KT2 KN2
  N1 T1 U T2 N2
  Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila
 3. Mishale

  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N1

  N1 → Barua

  KT1 → T1

  T1 → ilitumwa

  U → lakini

  S2 → KT2 + KN2

  KT2 → T2

  T2 → haikumfikia

  KN2 → N2

  N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  S1 U S2
  KN KT U KT KN
  N T KN U T KN KE
  N T N V U T N U N
  mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko
 3. Mishale
  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N

  N → mwalimu

  KT1 → T + KN2

  T → alikunja

  KN2 → N + V

  N → shati

  V → lake

  U → na

  S2 → KT2 + KN3 + KE

  KT2 → T

  T → kuwachapa

  KN3 → N

  N → wanafunzi

  KE → U + N

  U → kwa

  N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  W s T
  Wote waliokufa watafufuka
 3. Mishale
  S → KN + KT

  KN → N + s

  W → wote

  s → waliokufa

  KT → T

  T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  N s T N
  N V KT T N
  N V T E T N
  Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani
 3. Mishale
  S → KN + KT

  KN → N + s

  N → wanafunzi

  s → V + T + E

  V → ambao

  E → hawatasoma

  KT → T + N

  T → wataanguka

  E → mtihani


29 Comments


Elijah Mwaniki Njue -

Katika uchanganuzi wa sentensi kuna dosari kidogo.

MAKULA SANGUDI -

naomba mtoe sifa bainifu za aina za sentensi kabla hamja changanua pia ikiwezekana toeni marejeo. kazi ni nzuri

RICHARD MHAGAMA -

naomba mtoe kanuni za uchanganuzi ,pia ikiwezekana toeni sifa bainifu kwa kila aina ya neno.

steve enoka odera bunde -

naomba kujua kama katika uchanganuzi wenu, kishazi pia kinafaa kuchanganuliwa zaidi?

mutuma peter -

naomba mnifafanunulie kama inafaa kuchanganua sentensi kwa njia ya kutumia mabano.kwa sababu kuna baadhi ya vitabu vinachanganua hivyo.mimi ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha egerton nchini kenya.asanteni.

Samuel M.Ng'ang'a -

Katika uchanganuzi wa sentensi changamano kishazi tegemezi huonyeshwa kama fungu moja.Katika uchanganuzi wa sentensi yoyote kama kundi nomino halipo linaonyeshwa lakini unaandika kapa katika sehemu tunayoonyesha aina za maneno.

ELIEWAHA MSANGI -

Hebu tujuze hivyo vi-------s-------katika sentensi changamano ndio vinyama gani? Pia hukueleza juu ya Njia ya maelezo na njia ya mabano, tufunze

pius kaburu mugambi -

naomba kujua maana ya KN,S ,T,N,E,KT,V

Tanzania Nchi Yetu Sote -

Baadhi ya vitabu kama KISWAHILI KIDATO CHA TANO NA SITA toleo la kwanza (2012) OXFORD wamechanganua sentensi kwa kutumia mikabala ya kimapokeo (kikazi) wakitumia Kiima (K) na Kiarifu (A) pamoja na mkabala wa Kimuundo KN na KT sasa je ucanguzi upi ufuatwe?

KAKONJAGILE EDSON -

Majibu kwa bwana pius kaburu, KN-kundi nomino, S-sentensi, T-kitenzi, N-nomimo, E-kielezi, KT-kundi tenzi na V-vumishi

MTOTO MDOGO -


MTOTO MDOGO -

HIYO 'S' KWENYE KUNDI NOMINO INA MAANA GANI?

Njeri Kamau -

Nafikiri ile s ina maana ya kishazi tegemezi. Ahsanteni mabingwa kwa uchanganuzi huo mzuri.

Steven william -


Onyiego Geofrey -

Hongera mabingwa kwa kazi nzuri.

Onyiego Geofrey -

S katika uchanganuzi huu ina maana ya sentensi

odiga paul james -

Asanteni Sana wanapaneli

alicia kahuthu -


wanjiku munuhe -


MUSA MBONEA -

POLENI WAKUBWA MANA MNATUPA MWANGA TUSIOONA POPOTE UPANDE WA KISWAHILI

baldwin mwarigha -

sehemu ya kishazi tegemezi huwa ngumu kwa wanafunzi kutambua aina za maneno. je ni vyema kueleza wanafunzi jinsi ya kuchanganua sehemu kama hiyo?

triciadainess -

Asanten sana lakini mgefundisha zaidi kuhusu uchanganuzi wa sentensi kwani mifano tu haitoshi

WINFRED ACHIRA -

Winfred wachira
Kishazi tegemezi hakifai kuchanganuliwa zaidi na huonyeshwa kwa s iliyo na kistari juu yake au pembe tatu ndogo. Kwa mfano sentensi changamano inawezakuwank

WINFRED ACHIRA -


Veronica Ndung'u -

kuna dosari katika uchanganuzi wa sentensi hasa kuhusu vishazi. Kaika sentensi ambatani ya pili, sentensi ya pili kwanza imeundwa na kikundi tenzi pekee. Kisha 'kwa' pale ni kihusishi wala si kiunganishi.
Ucnanganuzi wa sentesi sahili ya neno moja unanichnganya kidogo. Ijapokuwa pana kitenzi pana pia kiambishi kiwakilishi cha kiima na cha njeo

m2makini -

vipi mchanganue s.ch(sentensi changamano) pasipo kuonesha (Bv)kishazi tegemezi vumishi, kwa mfano katika sentensi ya pili..."ambao hawatasoma vizuri" ni kishazi tegemezi vumishi,halafu KT (kikundi tenzi) hatimaye KN (kikundi nomino).....

JOSEPH BUTAWANTEMI KIDESHENI -

Shukran sana naombeni mchanganue na sentensi shurtia

David Katisha -

Nashkuru kujifunza haya

dereck - 5 weeks ago

nashukukuru sana

Login to Comment