Uchanganuzi wa Sentensi


UCHANGANUZI WA SENTENSI
Kitengo Lugha
NAVIGATION
Next Virai na Vishazi
Prev Muundo wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.

Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:
 1. matawi
 2. jedwali
 3. mishale

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KT
  T
  Nimefika
 3. Mishale

  S → KT

  KT → T

  T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  N T
  Jiwe limeanguka
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N

  N → Jiwe

  KT → T

  T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  N V T KE
  T E E
  Mvua nyingi ilinyesha jana usiku
 3. Mishale

  S → KN + KT

  KN → N + V

  N → Mvua

  V → nyingi

  KT → T + KE

  T → ilinyesha

  KE → E1 + E2

  E1 → jana

  E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  S1 U S2
  KN1 KT1 U KT2 KN2
  N1 T1 U T2 N2
  Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila
 3. Mishale

  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N1

  N1 → Barua

  KT1 → T1

  T1 → ilitumwa

  U → lakini

  S2 → KT2 + KN2

  KT2 → T2

  T2 → haikumfikia

  KN2 → N2

  N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  S1 U S2
  KN KT U KT KN
  N T KN U T KN KE
  N T N V U T N U N
  mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko
 3. Mishale
  S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N

  N → mwalimu

  KT1 → T + KN2

  T → alikunja

  KN2 → N + V

  N → shati

  V → lake

  U → na

  S2 → KT2 + KN3 + KE

  KT2 → T

  T → kuwachapa

  KN3 → N

  N → wanafunzi

  KE → U + N

  U → kwa

  N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  W s T
  Wote waliokufa watafufuka
 3. Mishale
  S → KN + KT

  KN → N + s

  W → wote

  s → waliokufa

  KT → T

  T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani

 1. Matawi
  Changanua kwa njia ya Matawi
 2. Jedwali
  S
  KN KT
  N s T N
  N V KT T N
  N V T E T N
  Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani
 3. Mishale
  S → KN + KT

  KN → N + s

  N → wanafunzi

  s → V + T + E

  V → ambao

  E → hawatasoma

  KT → T + N

  T → wataanguka

  E → mtihani


35 Comments


Elijah Mwaniki Njue - Apr 05, 2013 @ 3:30am

Katika uchanganuzi wa sentensi kuna dosari kidogo.

MAKULA SANGUDI - Apr 11, 2013 @ 7:22am

naomba mtoe sifa bainifu za aina za sentensi kabla hamja changanua pia ikiwezekana toeni marejeo. kazi ni nzuri

RICHARD MHAGAMA - Apr 25, 2013 @ 12:03pm

naomba mtoe kanuni za uchanganuzi ,pia ikiwezekana toeni sifa bainifu kwa kila aina ya neno.

steve enoka odera bunde - Jun 11, 2013 @ 2:51am

naomba kujua kama katika uchanganuzi wenu, kishazi pia kinafaa kuchanganuliwa zaidi?

mutuma peter - Jun 26, 2013 @ 4:01am

naomba mnifafanunulie kama inafaa kuchanganua sentensi kwa njia ya kutumia mabano.kwa sababu kuna baadhi ya vitabu vinachanganua hivyo.mimi ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha egerton nchini kenya.asanteni.

Samuel M.Ng'ang'a - Jul 17, 2013 @ 2:19am

Katika uchanganuzi wa sentensi changamano kishazi tegemezi huonyeshwa kama fungu moja.Katika uchanganuzi wa sentensi yoyote kama kundi nomino halipo linaonyeshwa lakini unaandika kapa katika sehemu tunayoonyesha aina za maneno.

ELIEWAHA MSANGI - Sep 18, 2013 @ 8:40am

Hebu tujuze hivyo vi-------s-------katika sentensi changamano ndio vinyama gani? Pia hukueleza juu ya Njia ya maelezo na njia ya mabano, tufunze

pius kaburu mugambi - Sep 30, 2013 @ 7:34am

naomba kujua maana ya KN,S ,T,N,E,KT,V

Tanzania Nchi Yetu Sote - Oct 23, 2013 @ 12:39am

Baadhi ya vitabu kama KISWAHILI KIDATO CHA TANO NA SITA toleo la kwanza (2012) OXFORD wamechanganua sentensi kwa kutumia mikabala ya kimapokeo (kikazi) wakitumia Kiima (K) na Kiarifu (A) pamoja na mkabala wa Kimuundo KN na KT sasa je ucanguzi upi ufuatwe?

KAKONJAGILE EDSON - Feb 06, 2014 @ 5:54am

Majibu kwa bwana pius kaburu, KN-kundi nomino, S-sentensi, T-kitenzi, N-nomimo, E-kielezi, KT-kundi tenzi na V-vumishi

MTOTO MDOGO - Feb 22, 2014 @ 6:11am


MTOTO MDOGO - Feb 22, 2014 @ 6:12am

HIYO 'S' KWENYE KUNDI NOMINO INA MAANA GANI?

Njeri Kamau - Feb 23, 2014 @ 6:33am

Nafikiri ile s ina maana ya kishazi tegemezi. Ahsanteni mabingwa kwa uchanganuzi huo mzuri.

Steven william - Mar 02, 2014 @ 3:58pm


Onyiego Geofrey - Mar 04, 2014 @ 4:37am

Hongera mabingwa kwa kazi nzuri.

Onyiego Geofrey - Mar 04, 2014 @ 4:45am

S katika uchanganuzi huu ina maana ya sentensi

odiga paul james - Mar 13, 2014 @ 9:24am

Asanteni Sana wanapaneli

alicia kahuthu - Mar 20, 2014 @ 2:11pm


wanjiku munuhe - Jun 02, 2014 @ 5:09am


MUSA MBONEA - Jul 04, 2014 @ 10:43am

POLENI WAKUBWA MANA MNATUPA MWANGA TUSIOONA POPOTE UPANDE WA KISWAHILI

baldwin mwarigha - Jul 07, 2014 @ 5:02am

sehemu ya kishazi tegemezi huwa ngumu kwa wanafunzi kutambua aina za maneno. je ni vyema kueleza wanafunzi jinsi ya kuchanganua sehemu kama hiyo?

triciadainess - Jul 08, 2014 @ 5:21am

Asanten sana lakini mgefundisha zaidi kuhusu uchanganuzi wa sentensi kwani mifano tu haitoshi

WINFRED ACHIRA - Jul 15, 2014 @ 3:23pm

Winfred wachira
Kishazi tegemezi hakifai kuchanganuliwa zaidi na huonyeshwa kwa s iliyo na kistari juu yake au pembe tatu ndogo. Kwa mfano sentensi changamano inawezakuwank

WINFRED ACHIRA - Jul 15, 2014 @ 3:23pm


Veronica Ndung'u - Jul 21, 2014 @ 3:38am

kuna dosari katika uchanganuzi wa sentensi hasa kuhusu vishazi. Kaika sentensi ambatani ya pili, sentensi ya pili kwanza imeundwa na kikundi tenzi pekee. Kisha 'kwa' pale ni kihusishi wala si kiunganishi.
Ucnanganuzi wa sentesi sahili ya neno moja unanichnganya kidogo. Ijapokuwa pana kitenzi pana pia kiambishi kiwakilishi cha kiima na cha njeo

m2makini - Aug 02, 2014 @ 11:47am

vipi mchanganue s.ch(sentensi changamano) pasipo kuonesha (Bv)kishazi tegemezi vumishi, kwa mfano katika sentensi ya pili..."ambao hawatasoma vizuri" ni kishazi tegemezi vumishi,halafu KT (kikundi tenzi) hatimaye KN (kikundi nomino).....

JOSEPH BUTAWANTEMI KIDESHENI - Oct 12, 2014 @ 5:06pm

Shukran sana naombeni mchanganue na sentensi shurtia

David Katisha - Oct 14, 2014 @ 8:46am

Nashkuru kujifunza haya

dereck - Oct 17, 2014 @ 6:21pm

nashukukuru sana

nyanda - Dec 16, 2014 @ 11:54am

naomba nichanganuliwe sentensi ifuatayo kwa njia ya mabano..sentensi inasema hali halali

Gregory kapambana - Dec 18, 2014 @ 9:01am

Kwa upande wa kuchanganua sentensi changamano kuna dosari

gaetano msanii - Jan 15, 2015 @ 8:49am

asante kwa kazi yenu kubwa kabisa

mwalimu baxtone - 3 weeks ago

napita tu

Lokiyeyah - 6 days ago

Ningependa nyinyi tuwe na maswali kadhaa ktk kila sura

AGWATA G. PAUL - 3 days ago

ningependa munisaidie kueleza kanuni ya sarufi ivyatayo;
Ita; [(+utu)/_ ]

asante kwa kasi bora munayoifanya wanapaneli wa kiswahili sanifu

Login to Comment