Paneli la Kiswahili

Paneli la Kiswahili

Paneli la Kiswahili ni tovuti ya kielimu inayosaidia kukuza ukwasi wa Kiswahili miongoni mwa wanafunzi na walimu, kote Afrika Mashariki.

Matumizi ya Lugha

Katika matumizi ya lugha, tunaangalia sarufi (sheria na kanuni) za Kiswahili kwa kuzingatia vipashio vya lugha mbalimbali kama vile sauti za Kiswahili, aina za maneno, ngeli, nyakati, ukanushaji, uakifishaji, uainishaji wa maneno, aina na muundo wa sentensi na kadhalika.

Fasihi

Fasihi ni sanaa ya lugha. Katika Fasihi tunaangazia vipera mbalimbali vya Fasihi Simulizi na Fasihi Andishi kwa kuzingatia maana, sifa, umuhimu wake. Katika ushairi tutazingatia aina za mashairi, muundo wa mashairi na uchambuzi wa mashairi. Isitoshe, tutamulika tamathali za usemi (mbinu za lugha na mbinu za sanaa) mbalimbali zinazotumika Katika fasihi ya Kiswahili.

Insha

Jifunze jinsi ya kuandika insha mbalimbali - za kubuni na za kiuamilifu.

Isimu Jamii

Tumekuandalia istilahi mbalimbali za Isimu Jamii pamoja na sifa za lugha katika sajili mbalimbali.

Gafkosoft


A Foundation for Great Achievements
Sauti Tamu
St. Paul's Students Choir is launching an app through which customers can order, pay and receive their music through their smart phones or choir website . You can get lyrics, mp3s and videos, for all our albums. Try the app Sauti Tamu mobile app.

A new approach to spread the gospel to all nations. The app also supports automated music sales for M-Pesa (Kenya and Tanzania).

Try it today! Perhaps this is what you/your choir has been looking for!