Nimtume Nani


By Fr. D. Ntampambata

Nimtume Nani Lyrics

  NIMTUME NANI

  Nimtume nani?
  Unitume mimi nitume Bwana
  (Nita) Nitakwenda kutangaza Neno lako Bwana
  Mataifa ya dunia yakufuate wewe
  Unitume mimi nitume Bwana

 1. Bwana asema, Nimtume nani
  Aende kuwahubiria mataifa?
 2. Bwana amenituma kuihubiri,
  habari njema kwa watu;
  Roho wa Bwana yu juu yangu
 3. Kwa maana amenitia mafuta
  Kuwahubiria maskini habari njema

  Bwana ndiye kiongozi wangu
  Anisaidie kuchunga neno lake


  < Alternative stanzas>

 4. Mkingali tumboni mwa mama zenu
  naliwatakasa, nalikuita ili uwe mtume wangu.
 5. Mtakwenda kutangaza neno langu,
  msiogope kwa ajili ya hao.
 6. Mimi katika mashaka na shida zao zote,
  mimi nitawafundisha mtakayosema

Comments
Sauti Tamu
St. Paul's Students Choir is launching an app through which customers can order, pay and receive their music through their smart phones or choir website . You can get lyrics, mp3s and videos, for all our albums. Try the app Sauti Tamu mobile app.

A new approach to spread the gospel to all nations. The app also supports automated music sales for M-Pesa (Kenya and Tanzania).

Try it today! Perhaps this is what you/your choir has been looking for!