Nimtume Nani


Nimtume Nani Lyrics

  [b:] Nimtume nani
  [w:] Unitume mimi nitume Bwana
  [t] Nita–
  [w] Nitakwenda kutangaza neno hili lako Bwana
  Mataifa ya dunia yakufuate wewe
  Unitume mimi nitume Bwana

 1. [t:] Bwana asema, Nimtume nani
  Aende kuwahubiria mataifa?
 2. Bwana amenituma kuihubiri, habari njema kwa watu;
  Roho wa Bwana yu juu yangu
 3. Kwa maana amenitia mafuta
  Kuwahubiria maskini habari njema
 4. Bwana ndiye kiongozi wangu
  Anisaidie kuchunga neno lake