Sauti za Kuimba


The largest library of songs from East African Catholic community. Nyimbo za kwaya mbalimbali za kikatoliki kutoka Afrika Mashariki. Current Count of songs is 1059.


Hizi ni sauti za waimbaji. Hizi ni sauti za shangwe. Hizi ni sauti za ala za mziki. Hizi ni sauti za kumwimbia Mwenyezi Mungu. Sauti za furaha. Sauti za shangwe. Hizi ni sauti za Kuimba.


Sauti za Ngoma. Sauti ya kinanda. Sauti ya kinubi. Sauti ya kayamba. Sauti ya zeze. Sauti za Ala Zote za Muziki. Hizi ni Sauti za Kuimba.


Kinukuu Teule


Nimetafakari habari zako nami nashindwa kuelewa kabisa
Binadamu angenipa neema kesho angechoka kunipa zaidi
Lakini wewe hauna kikomo, wala mvua yako haina majira
Bwana, wanyesha mvua, Bwana, kwa walio jangwani
Bwana, wawasha jua, Bwana, mpaka baharini
Kweli Bwana wewe ni mwema sana


Yesu ni Mwema - B. Mukasa

Request For Songs

Is there a Catholic song you've always wanted to know its lyrics? Here is your chance. Request for that song here and we'll try to add it soonest possible.

Je kuna wimbo ambao ungependa kuona maneno yake hapa? Nafasi yako ndio hii! Tuandikie hapa wimbo unaoutaka na tutajaribu kuongeza maneno yake haraka iwezekanavyo.